Tue, 6th Jun 2023 06:07 (GMT +7)

Quan Lan rowing festival

Monday, 01/08/2022 | 11:41:26 [GMT +7] A  A

As part of the Van Don traditional festival 2022, a festival of rowing was held on July 17 or the 18th day of the 6th lunar month. This is either the annual celebration of victory over Yuan enemy in 1288 or the festival of fishermen. 

The festival of rowing is usually held at the beach in front of Ben Dinh where there is a village communal house. This house was built to worship the Village Tutelary God Tran Khanh Du, a famous general of the Tran Dynasty who defended Van Don for many years and once achieved a well-known victory that destroyed the whole fleet of supply ships of the aggressors in early 1288, contributing an important part to Vietnam's victory. 

Two rowing teams participate in the festival.
Two rowing teams participate in the festival.

Đi đầu mỗi đoàn quân là một viên tướng với trang phục tướng thời Trần
This is either the annual celebration of victory over Yuan enemy in 1288 or the festival of fishermen
Các đội diễu hành trên phố 3 vòng, các tướng dẫn quân vào đền thờ Phạm Công Chính chạy 3 vòng tròn khép kín với khí thế hào hùng. Các tướng vào lễ thần xin ra sân đình tổ chức phần hội và chuẩn bị cuộc đua thuyền
The temple to worship Pham Cong Chinh, the eldest of the three brothers who were all the villagers and inferiors of general Tran Khanh Du.
Trời mây như cũng đua cùng đoàn thuyền
The festival of rowing is usually held in front of Quan Lan communal house.

Các tay đua đều là những ngư dân rất thông thạo sông nước

Đội Đoài Bắc Võ giành chiến thắng trong tiếng reo hò vang dội bờ sông
The team of Doai Bac Vo won the race.

Dù thua hay thắng, các đội đều về ăn mừng chiến thắng chung của quân và dân nhà Trần năm 1288 trên dòng sông Mang lịch sử.

Diễn xướng “Thế trận Vân Đồn” tái hiện thế trận một thời hào hùng của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư
A stage performance of the Van Don victory.

By Cong Thanh