Sun, 10th Dec 2023 14:06 (GMT +7)

In pictures: Quang Ninh in diverse looks

Thursday, 20/04/2023 | 11:39:36 [GMT +7] A  A

Quang Ninh province is home to Ha Long Bay, a World Heritage Site, and more than 500 historial and cultural sites. This place also boasts incredibly beautiful landscapes and friendly local people.

Let’s see the beauty of this province through nice photos taken by members of Cam Pha Photography Club.

Toàn cảnh Lễ hội Đền Cửa Ông 2023. Ảnh: Hồ Dũng.
The festival of Cua Ong Temple. Photo: Ho Dung
Lễ rước thần tại Lễ hội Đình Đồng Chức, Ba Chẽ - Đoàn Tùng.
The procession ritual at Ba Che's Dong Chuc Communal House Festival. Photo: Doan Tung
Sắc xuân Bình Liêu. Ảnh: Hoàng Quang Huy
Binh Lieu in spring. Photo: Hoang Quang Huy
Cửa Tâm linh. Ảnh: Hoàng Bắc Dũng
A spiritual place. Photo: Hoang Bac Dung
Bình minh trên Vịnh Bái Tư Long. Ảnh: Hoàng Bắc Dũng
Sunrise over Bai Tu Long Bay. Photo: Hoang Bac Dung
Biển đảo quê em. Ảnh: Vũ Trần Phú
Sea and island in my homeland. Photo: Vu Tran Phu
Thợ rèn. Ảnh: Vũ Trần Phú.
A blacksmith. Photo: Vu Tran Phu
Cùng học. Ảnh: Hà Xuân Trường
Learning together. Photo: Ha Xuan Truong
Phố xanh. Ảnh: Nguyễn Văn Cường
A green street. Photo: Nguyen Van Cuong