Thu, 18th Apr 2024 23:58 (GMT +7)

Impressive traditional ritual of offering at Ngoc Vung Shrine

Tuesday, 27/02/2024 | 16:51:45 [GMT +7] A  A

Located in the island district of Van Don, Ngoc Vung shrine and communal house worshiping three generals: Pham Cong Chinh, Pham Thuan Dung and Pham Quy Cong who contributed to defeating the Nguyen enemy on the historic Mang river in 1288. The traditional ritual of offering to those heroes features unique cultural values.

The relic was recognized as a provincial relic in 2020. It attracts lots of locals and tourists to visit, worship, and attend annual festivals.

Đại diện người dân làm lễ trước khi rước thần tại miếu Ngọc Vừng (xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn).
Local people offered incense inside the shrine.
Nghi lễ rước thần từ miếu sang đình Ngọc Vừng.
The palanquin procession
Nghi lễ rước thần là một phần không thể thiếu đã được xã Ngọc Vừng phục dựng lại theo truyền thống sau hơn 60 năm.
The procession ritual is said to date back 60 years.
Tiếng trống được gióng lên trong quá trình rước thần từ miếu sang đình Ngọc Vừng.
The drum is played during the procession.
Việc rước thần không thể thiếu được những lễ vật.
Local people bring traditional banquets to the shrine.

Đoàn rước có đội cờ thần, đội nhạc lễ, đội tế khí, đội dâng lễ cùng đông đảo nhân dân, du khách tham gia.Đội rước cờ thần của các nữ phụ lão tham gia đoàn rước.

Các thanh niên hạ kiệu Long đình khi đoàn rước đến đình Ngọc Vừng để thực hiện lễ tế thần.
The procession arrived at Ngoc Vung communal house.
Quang cảnh tại sân đình Ngọc Vừng trong cho lễ tế.
The ceremony was held at the yard of the communal house.

Các chức sắc trong xã thực hiện nghi thức dâng hương.Nghi thức tế lễ tại đình Ngọc Vừng.

Phục dựng lại Lễ tế đình - miếu Ngọc Vừng mang âm hưởng, nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê Việt.
The ceremony was held in a sacred atmosphere.

By Duong Truong