Sun, 28th May 2023 12:18 (GMT +7)

Impressive “Soong Co Yellow Season” festival

Wednesday, 26/10/2022 | 09:32:01 [GMT +7] A  A

The cultural and sports festival of San Chi minority ethnic people is going to be held at Dai Duc commune Tien Yen district in two days from Oct. 22.

The festival comprises a series of traditional rituals and various cultural and sports activities such as rice harvesting contest, a show of conventional cuisine, a trade fair showcasing local agricultural products, a marathon through yellow terraced fields and so on.

Các đội tham gia thi đi cà kheo
The competition of walking on stilts.
Chuẩn bị váy áo đi xem hội
San Chi people's traditional costumes
Giao lưu hát Sóong cọ bên ruộng bậc thang giữa xã Đại Dực (Tiên Yên) và xã Húc Động (Bình Liêu)
Soong Co singing programs were organized in the field.
Người phụ nữ Sán Chỉ chuẩn bị thi đánh quay
The spinning competition.
Thi bắn nỏ tại Lễ hội
Crossbow shooting contest.
Thi dã bánh dày của đồng bào dân tộc Sán Chỉ
"Day" cake pounding contest.
Thi trình bày mâm cỗ của người dân tộc Sán Chỉ
The contest of arranging banquet tables.
Thi trình diễn trang phục các dân tộc huyện Tiên Yên Lễ hội
The show of ethnic costumes in Tien Yen district
Những thửa ruộng bậc thang làm mê đắm lòng người tại xã vùng cao Đại Dực, huyện Tiên Yên
Locals and tourists have an opportunity to enjoy the beauty of the rice harvest season in a large area of yellow terraced fields.

By Tran Hoan