Sun, 28th May 2023 14:41 (GMT +7)

Hoang Can Temple Festival and the San Diu Sports and Culture Day opens

Monday, 07/11/2022 | 15:03:45 [GMT +7] A  A

The festival of Hoang Can Temple and the Sports and Culture Day of San Diu ethnic group officially kicked off on November 6 in Tien Yen district.

The performance of the San Diu's wedding rituals
The performance of the San Diu's wedding rituals

During the first day, the festival included a range of conventional rituals namely offering new rice, releasing fish at Khe Cat lake, weightlifting ceremony, etc.

Participants also took part in many exciting cultural and sports activities such as playing the “tug of war” game, pushing sticks, walking on stilts, blindfolding to catch ducks, performing arts and cultural exchanges and so forth.

There were a number of traditional culinary competitions including making silver cake, wrapping long Chung cakes, displaying the tray of San Diu people. In addition, an exhibition on traditional objects and products of San Diu people in Tien Yen district drew the attention of lots of locals and tourists.

Official ceremonies taking place at Duc Ong Hoang Can temple on November 6 comprised the ceremony for new rice worshiping undertaken by many households in Hai Lang commune, the concession ceremony and the thanksgiving ceremony.

The event aims to not only restore and honor the traditional cultural beauty, customs, and practices of San Diu ethnic community in Tien Yen district but also build a great unity among ethnic groups.

This is also a new local tourism product which makes significant contributions to the introduction and promotion of the image of Tien Yen people.

Màn múa rồng tạo không khí vui tươi trong Lễ hội
Dragon dance
Các đại biểu đến từ tỉnh Tuyên Quang hát Soọng cô, lối hát dao duyên của người Sán Dìu
Dual love singing
Màn đẩy gậy của các cô gái Sán Dìu
Folk games
Lần đầu tiên Lễ hội có môn thi bắn súng chạc (súng cao su) là môn chơi rất quen thuộc   của tầng lớp thiếu niên vài chục năm về trước
A shooting contest with a slingshot, a long-lasting game, was held for the first time.
Nhưng được chờ đợi nhất trong Lễ hội là nghi lễ leo dao, các bậc thang là những cây dao thật, sắc
Knife climbing ritual

Các thầy mo đi chân trần giẫm lên 12 lưỡi dao để leo lên

Khi leo qua 12 lưỡi dao lên đến đỉnh, thầy mo thổi một hồi tù và, và bắt đầu cầu nguyện cho một năm cuộc sống người dân bình yên, mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi
After climbing to the top, the shaman blew a horn and began to pray for a year of peace, favorable climate and good crops.
Đến với Lễ hội du khách còn được tham gia các trò chơi như bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt và mua về nhiều sản vật đặc sản của người Sán Dìu huyện Tiên Yên
A range of local products are being sold at the festival.

By Cong Thanh