Wed, 29th May 2024 06:33 (GMT +7)

Speeding up the contruction of the provincial road No.342

Friday, 17/03/2023 | 10:35:04 [GMT +7] A  A

Currently, the project progress of Provincial Road No 342 has been speeding up to ensure that the road can be open to traffic within 2023.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 qua huyện Ba Chẽ có tổng chiều dài gần 21km, có điểm đầu tuyến nối với xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long tại Km37+50, điểm cuối tuyến nối với xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tại Km58+405. Ảnh: Mạnh Trường
The project to renovate and upgrade Provincial Road No. 342 through Ba Che district has a total length of nearly 21km. The starting point links to Ha Long city’s Ky Thuong commune at Km37+50 and the ending point connects with Bac Lang commune, Dinh district Lap (Lang Son province) at Km58+405.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, liên danh đơn vị nhà thầu đã huy động 45 máy xúc, 18 máy ủi, 25 máy lu, 70 ô tô tải, 9 bộ máy khoan cẩu, 20 máy phát điện; 272 kỹ sư, công nhân kỹ thuật thi công trên toàn tuyến.
Contractors have currently mobilized 45 excavators, 18 bulldozers, 25 rollers, 70 trucks, 9 sets of drilling rigs, 20 generators. 272 engineers and construction technicians have worked on the whole route.
Công nhân, kỹ thuật trên công trường thực hiện đan, ghép sắt chuẩn bị đổ bê tông 17 cọc tại cầu Khe Lũ. Ảnh: Mạnh Trường
Workers and technicians are preparing for the concrete pouring procedure of 17 piles at Khe Lu bridge.
Các loại cấu kiện, vật tư, vật liệu xây dựng được tập kết đầy đủ tại công trường, đảm bảo thi công các hạng mục trên tuyến.
Building materials have already been transported to the construction site.

Trên toàn công trường hiện đang bố trí 10 mũi thi công phát quang thực bì, đào đắp nền đường, với khối lượng đào đắp cân bằng đạt 22%. Ảnh: Mạnh Trường

Cùng với đào đắp nền đường, các đơn vị nhà thầu đã bố trí 4 mũi thi công cầu lớn và 22 mũi thi công các cống trên tuyến, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2023. Ảnh: Mạnh Trường
Constructing bridges and culverts
Sau hơn 2 tháng khởi công, đến nay dự án thi công đạt trên 20% khối lượng công việc, các đơn vị nhà thầu quyết tâm hoàn thành dự án trong năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.
After more than 2 months, the construction project has so far reached over 20% of the workload, contractors are determined to complete the project in 2023.

By Manh Truong