Fri, 23rd Feb 2024 09:25 (GMT +7)

An early morning shift at Ha Lam mine

Monday, 12/06/2023 | 13:37:28 [GMT +7] A  A

When many people haven’t waken up yet, Ha Lam miners have begun to start their early morning shits. They go to the mine to have breakfast, take on their daily tasks, receive protective clothing, hats, furnace lamps and self-rescue bottles to go into the coal mine

Nhiều món ăn được phân xưởng Đời sống chuẩn bị để phục vụ thợ lò.
Workers start to have breakfast at 5 am in the morning.
Những suất ăn luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.
Their meals are clean and full of nutrients.
Trong khi đó nhà bếp lại hối hả cung cấp tiếp cho những loạt ăn tiếp theo.
Hundreds of servings are prepared carefully.

Thợ lò lên mỏ đã sớm những nữ công nhân phân xưởng Đời sống còn phải làm việc từ sớm hơn.

Thợ lò thay trang phục và nhận công việc đầu ca.
Workers take on daily tasks before going into the mine.
Xuống lò giếng đứng ở mặt bằng +75.
Miners go from the surface of +75 level into the vertical well mine .
Mọi hoạt động dưới lò đều được điều hành tại trung tâm chỉ huy sản xuất thông qua hệ thống camera.
All activities under the mine are controlled at the Production Control Center through the camera system.
aaaaaaaaaa
Worker walk under the kiln line to reach the production site.

By Pham Hoc