Thu, 5th Oct 2023 03:45 (GMT +7)

In pictures: Quang Ninh in Vu Tien Dung’s photos

Monday, 17/07/2023 | 11:34:16 [GMT +7] A  A

Quang Ninh province is home to Ha Long Bay, a World Heritage Site, and more than 500 historial and cultural sites. This place also boasts incredibly beautiful landscapes and friendly local people. 

Let’s enjoy the beauty of this province through nice photos taken by photographer Vu Tien Dung, head of Quang Yen Photography Club.

“Chuyển đổi cơ cấu cây trồng” - Triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2013.
The photo named “Structural transformation of crops” was displayed at the 9th Red River Delta Art Photo Festival in 2013.
“Bến cảng Vân Đồn” triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019.
“Van Don Wharf” was exhibited at the 9th Red River Delta Art Photo Festival 2019.
“Chợ cá Bến Do” - Triển lãm Quốc tế tại Việt Nam năm 2019.
“Ben Do Fish Market”  was exhibited at the International Exhibition in Vietnam 2019.
“Du lịch Đảo Rều” - Giải khuyến khích tại Liên hoan ảnh nghệ thuật 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019.
The photo “Reu Island Tourism”  was awarded the Consolation prize at the 9th Red River Delta Art Photo Festival 2019.
“Tôi yêu biển quê tôi” - Huy chương Vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực đồng bằng Sông Hồng năm 2020; triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 và giải C Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
The photo “The sea in my hometown” received the Gold Medal of the Art Photo Festival of the Red River Delta Region in 2020, the C prize of the Vietnam Union of Literature and Art Associations, and was exhibited at the Vietnam Art Photo Contest 2020.
“Hạnh phúc” - Triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2022.
The photo “Happiness” was exhibited at the 9th Red River Delta Art Photo Festival in 2022.
Chân dung Nghệ sĩ Vũ Tiến Dũng.
The artist Vu Tien Dung

By Duong Phuong Dai